Guillaume Caussette - Maire

Guillaume Caussette - Maire

Arlette Mounic - Première Adjointe
Arlette Mounic - Première Adjointe
Aline lahittete - Conseillère
Aline Lahittete - Conseillère
Marianne Lauwers - Conseillère
Marianne Lauwers - Conseillère
Thierry Lot - Conseiller
Thierry Lot - Conseiller
Guy Cartault - Conseiller
Guy Cartault - Conseiller
Bénadet Didier - Conseiller
Bénadet Didier - Conseiller